Karty modułów kształcenia

Karty (sylabusy) modułów kształcenia/przedmiotów kierunku Budownictwo w roku akademickim 2023/2024

=

Studia Stacjonarne – semestr zimowy:

semestr I – program studiów 2023:

Chemia budowlana
Fizyka
Geologia inżynierska
Geometria wykreślna
Matematyka 1
Materiały budowlane
Mechanika teoretyczna
Technologie informacyjne
Wychowanie fizyczne 1

semestr III – program studiów 2021:

Architektura współczesna
Budownictwo ogólne 1
Język angielski 2 
Oddziaływanie obiektów budowlanych na środowisko
Mechanika budowli
Projektowanie w systemach Autocad 1
Systemy wentylacji i klimatyzacji

Wybrane zagadnienia mechaniki konstrukcji

semestr V – program studiów 2021:

Audyt i certyfikacja energetyczna 
Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie
Fundamentowanie
Język angielski 4 
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Fizyka budowli
Konstrukcje betonowe 2
Konstrukcje metalowe 1
Organizacja produkcji budowlanej

semestr VII – program studiów 2020:

Praca dyplomowa
Praktyka zawodowa 3
Seminarium dyplomowe

Studia Stacjonarne – semestr letni:

semestr II – program studiów 2023:

Geodezja
Język angielski 1 
Matematyka 2
Mechanika gruntów
Naturalna radioaktywność materiałów budowlanych
Rysunek techniczny
Technologia betonu
Wychowanie fizyczne 2
Wytrzymałość materiałów

Projektowanie w systemach Autocad 1

semestr IV – program studiów 2021:

Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo ogólne 2
Hydraulika i hydrologia
Język angielski 3 
Metody CAD w projektowaniu budowlanym 
Konstrukcje betonowe 1
Metody obliczeniowe
Odnawialne źródła energii

Praktyka zawodowa 1
Projektowanie w systemach Autocad 2
Technologia robót budowlanych

semestr VI – program studiów 2021:

Ekonomia z elementami rachunkowości 
Ergonomia bezpieczeństwo i higiena pracy
Instalacje budowlane
Konstrukcje drewniane
Konstrukcje metalowe 2
Nowoczesne technologie w budownictwie
Ocena stanu technicznego budynków 
Zarządzanie przedsiębiorstwem budowalnym 
Praktyka zawodowa 2
Prawo budowlane i ochrona własności intelektualnej

Studia Niestacjonarne – semestr zimowy:

semestr I – program studiów 2023:

Chemia budowlana
Fizyka
Geologia inżynierska
Geometria wykreślna
Matematyka 1
Materiały budowlane
Mechanika teoretyczna
Technologie informacyjne

semestr III – program studiów 2021:

Architektura współczesna 
Budownictwo ogólne 1
Język angielski 2 
Oddziaływanie obiektów budowlanych na środowisko 
Mechanika budowli
Projektowanie w systemach Autocad 1
Systemy wentylacji i klimatyzacji 
Wybrane zagadnienia mechaniki konstrukcji 

semestr V – program studiów 2021:

Audyt i certyfikacja energetyczna 
Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie
Fundamentowanie
Język angielski 4 
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Fizyka budowli
Konstrukcje betonowe 2
Konstrukcje metalowe 1
Organizacja produkcji budowlanej

semestr VII – program studiów 2020:

Praca dyplomowa
Praktyka zawodowa 3
Seminarium dyplomowe

Studia Niestacjonarne – semestr letni:

semestr II – program studiów 2023:

Geodezja
Język angielski 1 
Matematyka 2
Mechanika gruntów
Naturalna radioaktywność materiałów budowlanych
Rysunek techniczny
Technologia betonu
Wytrzymałość materiałów

Projektowanie w systemach Autocad 1

semestr IV – program studiów 2021:

Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo ogólne 2
Hydraulika i hydrologia
Język angielski 3 
Metody CAD w projektowaniu budowlanym 
Konstrukcje betonowe 1
Metody obliczeniowe
Odnawialne źródła energii 

Praktyka zawodowa 1
Projektowanie w systemach Autocad 2
Technologia robót budowlanych

semestr VI – program studiów 2021:

Ekonomia z elementami rachunkowości 
Ergonomia bezpieczeństwo i higiena pracy
Instalacje budowlane
Konstrukcje drewniane
Konstrukcje metalowe 2
Nowoczesne technologie w budownictwie
Ocena stanu technicznego budynków 
Zarządzanie przedsiębiorstwem budowalnym 
Praktyka zawodowa 2
Prawo budowlane i ochrona własności intelektualnej