Karty modułów kształcenia

Karty (sylabusy) modułów kształcenia/przedmiotów kierunku Budownictwo w roku akademickim 2022/2023

Studia Stacjonarne – semestr zimowy:

semestr I – program studiów 2021:

Chemia budowlana
Fizyka
Geologia inżynierska
Geometria wykreślna
Matematyka 1
Materiały budowlane
Mechanika teoretyczna
Technologie informacyjne
Wychowanie fizyczne 1

semestr III – program studiów 2021:

Architektura współczesna / Urbanistyka i architekturaprzedmiot do wyboru
Budownictwo ogólne 1
Język angielski 2 / Język niemiecki 2przedmiot do wyboru
Komfort wewnętrzny / Oddziaływanie obiektów budowlanych na środowiskoprzedmiot do wyboru
Mechanika budowli
Projektowanie w systemach Autocad 1
Systemy wentylacji i klimatyzacji / Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w systemach wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot do wyboru
Wybrane zagadnienia mechaniki konstrukcji / Stateczność i dynamika konstrukcjiprzedmiot do wyboru

semestr V – program studiów 2020:

Audyt i certyfikacja energetyczna / Podstawy energetyczne budynków i akustyka budynkowaprzedmiot do wyboru
Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie
Fundamentowanie
Język angielski 4 / Język niemiecki 4przedmiot do wyboru
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Komfort wewnętrzny / Oddziaływanie obiektów budowlanych na środowiskoprzedmiot do wyboru
Konstrukcje betonowe 2
Konstrukcje metalowe 1
Organizacja produkcji budowlanej

semestr VII – program studiów 2019:

Praca dyplomowa
Praktyka zawodowa 3
Seminarium dyplomowe

Studia Stacjonarne – semestr letni:

semestr II – program studiów 2021:

Geodezja
Język angielski 1 / Język niemiecki 1przedmiot do wyboru
Matematyka 2
Mechanika gruntów
Naturalna radioaktywność materiałów budowlanych
Rysunek techniczny
Technologia betonu
Wychowanie fizyczne 2
Wytrzymałość materiałów

semestr IV – program studiów 2021:

Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo ogólne 2
Hydraulika i hydrologia
Język angielski 3 / Język niemiecki 3przedmiot do wyboru
Komputerowe wspomaganie projektowania / Metody CAD w projektowaniu budowlanymprzedmiot do wyboru
Konstrukcje betonowe 1
Metody obliczeniowe
Odnawialne źródła energii / Budownictwo zrównoważoneprzedmiot do wyboru
Praktyka zawodowa 1
Projektowanie w systemach Autocad 2
Technologia robót budowlanych

semestr VI – program studiów 2020:

Ekonomia z elementami rachunkowości / Podstawy ekonomiiprzedmiot do wyboru
Ergonomia bezpieczeństwo i higiena pracy
Instalacje budowlane
Konstrukcje drewniane
Konstrukcje metalowe 2
Konstrukcje murowane / Konstrukcje drewniane złożone i klejone o dużych rozpiętościachprzedmiot do wyboru
Ocena stanu technicznego budynków / Remonty i naprawy obiektów budowlanychprzedmiot do wyboru
Podstawy zarządzania / Zarządzanie przedsiębiorstwem budowalnymprzedmiot do wyboru
Praktyka zawodowa 2
Prawo budowlane i ochrona własności intelektualnej
Projekt dyplomowy

Studia Niestacjonarne – semestr zimowy:

semestr I – program studiów 2021:

Chemia budowlana
Fizyka
Geologia inżynierska
Geometria wykreślna
Matematyka 1
Materiały budowlane
Mechanika teoretyczna
Technologie informacyjne

semestr III – program studiów 2021:

Architektura współczesna / Urbanistyka i architekturaprzedmiot do wyboru
Budownictwo ogólne 1
Język angielski 2 / Język niemiecki 2przedmiot do wyboru
Komfort wewnętrzny / Oddziaływanie obiektów budowlanych na środowiskoprzedmiot do wyboru
Mechanika budowli
Projektowanie w systemach Autocad 1
Systemy wentylacji i klimatyzacji / Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w systemach wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot do wyboru
Wybrane zagadnienia mechaniki konstrukcji / Stateczność i dynamika konstrukcjiprzedmiot do wyboru

semestr V – program studiów 2020:

Audyt i certyfikacja energetyczna / Podstawy energetyczne budynków i akustyka budynkowaprzedmiot do wyboru
Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie
Fundamentowanie
Język angielski 4 / Język niemiecki 4przedmiot do wyboru
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Komfort wewnętrzny / Oddziaływanie obiektów budowlanych na środowiskoprzedmiot do wyboru
Konstrukcje betonowe 2
Konstrukcje metalowe 1
Organizacja produkcji budowlanej

semestr VII – program studiów 2019:

Praca dyplomowa
Praktyka zawodowa 3
Seminarium dyplomowe

Studia Niestacjonarne – semestr letni:

semestr II – program studiów 2021:

Geodezja
Język angielski 1 / Język niemiecki 1przedmiot do wyboru
Matematyka 2
Mechanika gruntów
Naturalna radioaktywność materiałów budowlanych
Rysunek techniczny
Technologia betonu
Wytrzymałość materiałów

semestr IV – program studiów 2021:

Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo ogólne 2
Hydraulika i hydrologia
Język angielski 3 / Język niemiecki 3przedmiot do wyboru
Komputerowe wspomaganie projektowania / Metody CAD w projektowaniu budowlanymprzedmiot do wyboru
Konstrukcje betonowe 1
Metody obliczeniowe
Odnawialne źródła energii / Budownictwo zrównoważoneprzedmiot do wyboru
Praktyka zawodowa 1
Projektowanie w systemach Autocad 2
Technologia robót budowlanych

semestr VI – program studiów 2020:

Ekonomia z elementami rachunkowości / Podstawy ekonomiiprzedmiot do wyboru
Ergonomia bezpieczeństwo i higiena pracy
Instalacje budowlane
Konstrukcje drewniane
Konstrukcje metalowe 2
Konstrukcje murowane / Konstrukcje drewniane złożone i klejone o dużych rozpiętościachprzedmiot do wyboru
Ocena stanu technicznego budynków / Remonty i naprawy obiektów budowlanychprzedmiot do wyboru
Podstawy zarządzania / Zarządzanie przedsiębiorstwem budowalnymprzedmiot do wyboru
Praktyka zawodowa 2
Prawo budowlane i ochrona własności intelektualnej
Projekt dyplomowy