Praktyka

Dokumenty związane z realizacją praktyk:

Dzienniki praktyk zawodowych dla wszystkich roczników zostały wydrukowane przez uczelnianą drukarnię, dzięki czemu miają jednolity wygląd. Są do pobrania u opiekuna praktyk.

Obowiązkiem każdego studenta jest zapoznanie się z regulaminem praktyk.

Każda osoba, która chce rozpocząć praktyki, powinna dostarczyć pisemne Oświadczenie zakładu pracy o przyjęciu studenta„.

Na podstawie Oświadczenia Uczelnia podpisujePorozumienie” i przesyła je do Zakładu Pracy.

UWAGA! Osoby nieubezpieczone na uczelni, muszą również dostarczyć dowód ubezpieczenia.