Jakość kształcenia

Zarządzenia Rektora

Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

1. Zarządzenie nr 0300.9.VI.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ujednolicenia zasad organizacji kształcenia Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz szczególnego trybu przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 – zobacz Zarządzenie

Inne dokumenty

1. Pismo Prorektora ds. Studenckich, Kształcenia i Współpracy z zagranicą z dnia 29.01.2021 r. – zobacz Dokument

2. Decyzja Dziekana Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu nr 3/IV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia w Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – zobacz Dokument

Uchwały Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

w Kaliszu

1. Uchwała Senatu 284-2011 z dnia 07.04.2011 r. w sprawie utworzenia w ramach kierunku Budownictwo specjalności „Budownictwo energooszczędne” – zobacz Uchwałę Senatu

2. Uchwała Senatu PWSZ w Kaliszu Nr 339/2011 z dn. 17 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych PWSZ w Kaliszu w oparciu o język efektów kształcenia – zobacz Uchwałę Senatu

3. Uchwała Senatu 321-2011 z dnia 22.09.2011 w sprawie zatwierdzenia planów studiów na kierunku Budownictwo – zobacz Uchwałę Senatu

4. Uchwała Senatu 381-2012 z dnia 01.03.2012 r; w sprawie zatwierdzenie efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów – zobacz Uchwałę Senatu

5. Uchwała Senatu 131-IV-2013 z dnia 26.09.2013 w sprawie uzupełnienie efektów kształcenia studiów I stopnia, profil praktyczny oraz przyporządkowania efektów kształcenia do obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych na kierunku Budownictwo – zobacz Uchwałę Senatu

6. Uchwała Senatu PWSZ w Kaliszu Nr 0012.226.IV.2015 z dn. 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia się – zobacz Uchwałę Senatu

7. Uchwała Senatu 0012.206.IV.2015 z dnia 23.04.2015 r. w sprawie określenia warunków zaliczenia studentom wykonywanej pracy zawodowej na poczet praktyki zawodowej – zobacz Uchwałę Senatu

8. Uchwała Senatu PWSZ w Kaliszu Nr 0012.305.IV.2016 z dn. 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany efektów kształcenia studiów I stopnia na kierunku Budownictwo – zobacz Uchwałę Senatu

9. Uchwała Senatu PWSZ w Kaliszu Nr 0012.306.IV.2016 z dn. 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania efektów kształcenia kierunku Budownictwo do obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych – zobacz Uchwałę Senatu

10. Uchwała RW 004-32-III-2016 z dnia 08.12.2016 w sprawie zatwierdzenia wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia wraz z procedurami – zobacz Uchwałę Senatu

11. Uchwała Senatu 0012.131 .V.2017 z dnia 14.12.2017 w sprawie przypisania kierunkowych efektów kształcenia do efektów kształcenia okeślonych w Polskiej Ramie Kwalifikacji poziom 6 profil praktyczny dla kierunku Budownictwo – zobacz Uchwałę Senatu

———————————————————–

Zarządzenia Rektora

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

w Kaliszu

1. Zarządzenie Rektora nr 47-2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia – zobacz Zarządzenie Rektora

2. Zarządzenie Rektora nr 43-IV-2013 z dnia 21.11.2013 w sprawie Systemu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia i Zarządzania Efektami Kształcenia – zobacz Zarządzenie Rektora

3. Zarządzenie Rektora PWSZ w Kaliszu Nr 0300.10.IV.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Systemu Weryfikacji Osiągania Zakładanych Efektów Kształcenia, Zarządzanie efektami kształcenia – zobacz Zarządzenie Rektora.

4. Zarządzenie Rektora 300-4-IV-2015 z dnia 18.02.2015 r.. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych – zobacz Zarządzenie Rektora

5. Zarządzenie Rektora nr 0300-41-V-2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów – zobacz Zarządzenie Rektora

6. Zarządzenie Rektora 0300.99.V.2017 z dnia 12.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych – zobacz Zarządzenie Rektora

———————————————————–

Uchwały Rady Wydziału Politechnicznego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

w Kaliszu

1. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 3-2011 z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Budowwnictwo, studia stacjonarne i niestacjonarne – zobacz Uchwałę RW

2. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 8-2012 z dnia 19.01.2012 r. w sprawie zatwierdzenie efektów kształcenia studiów I stopia, profil praktyczny na kierunku Budownictwo I Informatyka – zobacz Uchwałę RW

3. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 16-2012 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zatwierdzenie planów studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Budownictwo, studia stacjonarne i niestacjonarne – – zobacz Uchwałę RW

4. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 7-II-2012 z dnia 03.09.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów studiów I stopnia na kierunku Budoenictwo, Elektrotechnika, Planów studiów I i II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – zobacz Uchwałę RW

5. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 8-II-2013 z dnia 23.05.2013 w sprawie uzupełnienie efektów kształcenia studiów I stopnia, profil praktyczny na kierunku Budownictwo oraz przyporządkowania efektów kształcenia do obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych – zobacz Uchwałę RW

6. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 22-II-2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie zatwierdzenia zmian w planów studiów I stopnia na kierunku Budownictwo, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn – zobacz Uchwałę RW

7. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 004-40-II-2014 z dnia 27.08.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów I stopnia na kierunku Budownictwo i ELektrotechnika – zobacz Uchwałę RW

8. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 004-24-II-2015 z dnia 24.09.2015 r.  w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów I stopnie na kierunku Budownictwo – zobacz Uchwałę RW

9. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 004-21-II-2016 z dnia 11.08.2016 w sprawie zatwierdzenia zmiany efektów kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku Budownictwo – zobacz Uchwałę RW

10. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 004-23-II-2016 z dnia 11.08.2016 w sprawie przyporządkowanie efektów kształcenia do obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dla kierunku Budownictwo – zobacz Uchwałę RW

11. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu Nr 004/22/II/2016 r. z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo – zobacz Uchwałę RW

12. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu Nr 004/1/III/2016 r. z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla kierunku Budownictwo – profil praktyczny – zobacz Uchwałę RW

13. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu Nr 004/23/II/2016 r. z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania efektów kształcenia do obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych na kierunku Budownictwo – zobacz Uchwałę RW

14. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu Nr 004/26/II/2016 r z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kart przedmiotów na kierunku Budownictwo – zobacz Uchwałę RW

15. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 004-22-II-2016 z dnia 11.08.2016 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku Budownictwo, cykle kształcenia 2014-2018 i 2015-2019 – zobacz Uchwałę RW

16. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 004-1-III-2016 z dnia 01.09.2016 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na kierunku Budownictwo – zobacz Uchwałę RW

17. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 004-22-II-2016 z dnia 11.08.2016 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów na kierunku Budownictwo dla cyklu kształcenia 2016-2020 – zobacz Uchwałę RW

18. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 004-1-III-2016 z dnia 01.09.2016 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla cyklu kształcenia 2014/2018, 2015/2019 i 2016-2020 – zobacz Uchwałę RW

19. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 004-8-III-2016 z dnia 22.09.2016 w sprawie zatwierdzenia Programu praktyk zawodowych i wzorów dokumentacji praktyk zawodowych prowadzonych na kierunku Budownictwo – zobacz Uchwałę RW

20. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 004-31-III-2016 z dnia 08.12.2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dyplomowania na kierunku Budownictwo – zobacz Uchwałę RW

21. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 004-30-III. 2016 z dnia 08.12.2016 w sprawie zatwierdzenia zagadnień – pytań do egzaminu dyplomowego dla studentów na kierunku Budownictwo – zobacz Uchwałę RW

22. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 004-22-III-2016 z dnia 08.12.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w planach studiów na kierunku Budownictwo – zobacz Uchwałę RW

23. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu 004-32-III-2016 z dnia 08.12.2016 w sprawie zatwierdzenia wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia wraz z procedurami – zobacz Uchwałę RW

24. Uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu Nr004/39/III/2017 z dn. 21 września 2017 r. w sprawie przypisania kierunkowych efektów kształcenia określonych w Polskiej Ramie Kwalifikacji poziom 6 profil praktyczny dla kierunku Budownictwo studia I stopnia, profil praktyczny – zobacz Uchwałę RW

—————————————————————————-

Opinie Samorządu Studenckiego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

w Kaliszu

1. Opinia Samorządu Studenckiego PWSZ w Kaliszu w sprawie zaopiniowania przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych planów studiów dla kierunku Budownictwo, studia I stopnia (obowiązujące dla cyklów kształcenia 2016-2020 i następnych), profil praktyczny, specjalność budownictwo energooszczędne – zobacz Opinię Samorządu Studenckiego.

2. Opinia Samorządu Studenckiego PWSZ w Kaliszu w sprawie zaopiniowania przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych programu kształcenia dla kierunku Budownictwo, studia I stopnia (obowiązujące dla cyklów kształcenia 2016-2020 i następnych), profil praktyczny, specjalność budownictwo energooszczędne – zobacz Opionię Samorządu Studenckiego.

3. Opinia Samorządu Studenckiego dotycząca programów studiów, w tym planów studiów dla cyklów kształcenia 2014/2018 r., 2015/2-19 r. oraz 2016/2020r. dla kierumku Budownictwo – zobacz Opinię szmorządu studenckiego

————————————————————————–

Ocena weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia,

analiza ankiet studenckich

w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

1. Ocena weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia w roku akademickim 2012/13, analiza ankiet studenckich – pobierz plik pdf

2. Ocena weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia w roku akademickim 2013/14, analiza ankiet studenckich – pobierz plik pdf

3. Ocena weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia w roku akademickim 2014/15, analiza ankiet studenckich – pobierz plik pdf

4. Monitoring Karier Absolwentów 2014/2015 – Raport z Badania Ankietowego przeprowadzonego wśród absolwentów kierunku Budownictwo – zobacz raport pdf

5. Monitoring Karier Absolwentów 2015-2016 – Raport z Badania Ankietowego przeprowadzonego wśród absolwentów kierunku Budownictwo – zobacz raport pdf

6. Ocena weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia w roku akademickim 2015/16, analiza ankiet studenckich – pobierz plik pdf

7. Ocena weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia w roku akademickim 2017/18, analiza ankiet dla interesariuszy zewnętrznych – pobierz plik pdf