Jakość kształcenia

Na Wydziale Politechnicznym za jakość kształcenia odpowiada m.in. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. W oparciu o uczelniany system na Wydziale Politechnicznym obowiązuje Wydziałowy System Jakości Kształcenia (WSJK), mający na celu m.in. monitorowanie stopnia osiągania przez studentów zakładanych efektów uczenia się, przyjęty decyzją nr 3/IV/2020 Dziekana Wydziału Politechnicznego z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia w Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. WSJK jest modyfikowany i doskonalony w sposób ciągły – zastąpił on poprzedni Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia przyjęty Uchwałą Rady Wydziału 004/32/III/2016 z 08.12.2016 r., który był modyfikowany w roku akademickim 2019/2020 (wprowadzono zmodyfikowaną Procedurę weryfikacji efektów uczenia się/kształcenia – uchwała Rady Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu nr 004/37/III/2019 z dnia 26.09.2019 r. – wraz z protokołem analizy wyników egzaminów i zaliczeń oraz analizą zbiorczą wyników nauczania (analizą ocen).

1. Decyzja Dziekana 3/IV/2020 z 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia w Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiegozobacz decyzję

2. Opis Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia – zobacz opis

—————————————————————————————-

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 odbywać się będą w trybie hybrydowym (wykłady: zdalnie, pozostałe zajęcia: stacjonarnie) zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – nr 0300.32.VI.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 – zobacz zarządzenie

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zajęcia odbywały się w trybie hybrydowym (wykłady: zdalnie, pozostałe zajęcia: stacjonarnie) zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Kaliskiej – nr 0300.149.VI.2022 z dnia 13 września 2022 r. – zobacz zarządzenie

—————————————————————————————-

Monitoring jakości kształcenia na kierunku Budownictwo

Wydział Politechniczny Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Kariery absolwentów

1. Wyniki monitorowania karier zawodowych absolwentów kierunku Budownictwo 2019/2020, 2020/2021 – zobacz wyniki 2019-2021

2. Ocena karier zawodowych absolwentów – kierunek Budownictwo 2020/2021 – zobacz ocenę 2020/2021

3. Ocena karier zawodowych absolwentów – kierunek Budownictwo 2019/2020  – zobacz ocenę 2019/2020

4. Dane pozyskane z systemu ELA dla absolwentów kierunku Budownictwo 2016-2020 – zobacz dane z ELA

5. Raport absolwenci WP 2020/2021 – zobacz raport 2020/2021

6. Raport absolwenci WP 2019/2020 – zobacz raport 2019/2020

7. Podsumowanie wyników ankiety zrealizowanej przez opiekuna praktyk dla absolwentów kierunku Budownictwo 2022 – zobacz podsumowanie

8. Wyniki ankiety zrealizowanej przez opiekuna praktyk dla absolwentów kierunku Budownictwo 2022 – zobacz wyniki ankiety 2022

Ankiety studenckie

1. Ankiety studenckie 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 – kierunek Budownictwo – zobacz ankiety studenckie

2. Analiza anonimowych ankiet studenckich oceniających pracę nauczycieli akademickich 2021/2022 – kierunek Budownictwo – zobacz analizę 2021/2022

3. Analiza anonimowych ankiet studenckich oceniających pracę nauczycieli akademickich 2019/2020 – kierunek Budownictwo – zobacz analizę 2019/2021

4. Analiza anonimowych ankiet wypełnianych przez studentów w serwisie Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOS) Akademii Kaliskiej dotyczącej pracy dziekanatu 2021/2022 – zobacz analizę ankiet – Dziekanat

5. Analiza ankiety satysfakcji studenta 2022/2023 (grudzień 2022) dla Wydziału Politechnicznego – zobacz ankietę satysfakcji 2022/2023

6. Analiza ankiety satysfakcji studenta 2021/2022 semestr letni – zobacz ankietę satysfakcji 2021/2022 – 2

7. Analiza ankiety satysfakcji studenta 2021/2022 semestr zimowy – zobacz ankietę satysfakcji 2021/2022 – 1

8. Analiza ankiety satysfakcji studenta 2020/2021 – zobacz ankietę satysfakcji 2020/2021

Ankiety dla pracodawców

1. Ankieta dla pracodawcy przyjmującego studenta na praktykę zawodową 2021/2022 – kierunek Budownictwo – zobacz ankietę 2021/2022

2. Analiza ankiet dla interesariuszy zewnętrznych w roku akademickim 2017/2018 – kierunek Budownictwo – zobacz analizę ankiet

Hospitacje zajęć

1. Wyniki hospitacji 2021/2022 – kierunek Budownictwo – zobacz wyniki hospitacji

2. Podsumowanie bieżących kontroli odbywania zajęć 2021/2022 – kierunek Budownictwo – zobacz podsumowanie bieżących kontroli

Pozostałe informacje

1. Analiza liczby studentów na kierunku Budownictwo – zobacz analizę

2. Wyniki kształcenia 2021/2022 – kierunek Budownictwo – zobacz wyniki 2021/2022

3. Wyniki kształcenia 2020/2021 – kierunek Budownictwo – zobacz wyniki 2020/2021

4. Realizacja praktyk zawodowych 2021/2022 – kierunek Budownictwo – zobacz praktyki 2021/2022

5. Realizacja praktyk zawodowych 2020/2021 – kierunek Budownictwo – zobacz praktyki 2020/2021

a

—————————————————————————————-

a

Działalność Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

a

Harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na rok 2023 –   zobacz harmonogram 2023

Harmonogram prac Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na rok 2022 –   zobacz harmonogram 2022

Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia za rok 2022 –   zobacz sprawozdanie 2022

Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia za rok 2021 –   zobacz sprawozdanie 2021

Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia za lata:2019-20 –   zobacz sprawozdanie 2019/2020

Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia za lata: 2018-19 –   zobacz sprawozdanie 2018/2019

Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia za lata: 2017-18 –   zobacz sprawozdanie 2017/2018

Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia za lata:2016-17 –   zobacz sprawozdanie 2016/2017