W dniu 28 września 2018 r. o godz. 11.00 zapraszamy studentów I roku Budownictwa do sali audytoryjnej w Collegium Oecollogicum na spotkanie z władzami Wydziały Politechnicznego oraz kadrą dydaktyczną, pracownikami dziekanatu, biblioteki wydziałowej. Omawiane  będą możliwości studiowania za granicą.

Spotkanie połączone będzie ze zwiedzaniem kampusu politechnicznego i sal dydaktycznych.