W dniu 09.10.2020 r. odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów I roku kierunku „Budownictwo”.
Studia stacjonarne – godz. 11.30, s. 107, Collegium Oecologicum;
Studia niestacjonarne – godz. 18.00. s. 107, Collegium Oecologicum