Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski Koło w Kaliszu we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu i Radą Federacji SNT NOT w Kaliszu organizuje w dniu 20 maja 2016 r. seminarium pt.: „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie – prozycje rozwiązań”.

Prelegentami będą specjaliści z Instytutu Techniki Budowlanej, Polskiego Komitetu Normalizacji, SIKA Polska, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa .

Spotkanie ma na celu wypracowanie jednolitych interpretacji przepisów oraz omówienie zasad dotyczących m.in. wymagań ochrony przeciwpożarowej, których stosowanie stwarza największe problemy.

Przewidujemy udział ok. 120 osób, w tym studentów kierunku Budownictwo, przedstawicieli zakładów pracy, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, projektantów oraz innych osób zainteresowanych poruszaną problematyką.