Harmonogramy zajęć

Harmonogramy zajęć

Rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 0300.32.VI.2023 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 zobacz zarządzenie

Zarządzenie nr 0300.149.VI.2022 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zobacz zarządzenie

Zarządzenie nr 0300.161.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zaleceń dotyczących wymogów, jakie powinny zostać spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników podczas prowadzenia zajęć w siedzibie Uczelni, w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zobacz zarządzenie

Harmonogram roku akademickiego 2022/2023zobacz harmonogram

­

Studia stacjonarne – aktualne plany zajęć zobacz plan stacjonarne

Obsada semestr letni 2022-2023 – zobacz obsadę stacjonarne

­

Studia niestacjonarne – aktualne plany zajęć zobacz plan niestacjonarne

Obsada semestr letni 2022-2023 zobacz obsadę niestacjonarne

­

Opiekunowie roczników:

I rok – dr inż. Izabela Małecka – i.malecka@akademiakaliska.edu.pl

II rok – dr inż. Michał Pośpiech – m.pospiech@akademiakaliska.edu.pl

III rok – dr inż. Jan Jeruzal – j.jeruzal@akademiakaliska.edu.pl

IV rok – dr hab. inż. Ryszard Sygulski, prof. nadzw. – r.sygulski@akademiakaliska.edu.pl

­

Opiekun praktyk:

mgr inż. Piotr Miczko – p.miczko@akademiakaliska.edu.pl