Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koła Naukowe

Studenci mają możliwość pomocy oraz własnego rozwoju w procesie uczenia się i skutecznym osiąganiu zakładanych efektów kształcenia oraz zdobywaniu umiejętności praktycznych, także poza zorganizowanymi zajęciami dydaktycznymi, głównie w Kołach Naukowych Wydziału Politechnicznego.

Studenci współorganizują Seminarium Uczelniane „Żyjesz w środowisku”, podczas którego zdobywają szeroką wiedzę poza zorganizowanymi zajęciami z programu.

Proces dydaktyczny wspierają konsultacje, udzielane przez nauczycieli akademickich w wyznaczonych do tego celu dyżurach (dwa razy w tygodniu po 45 minut).