Sesja egzaminacyjna

Harmonogram sesji egzaminacyjnej – semestr zimowy 2022/2023

Termin trwania sesja egzaminacyjnej w semestrze zimowym:       01.02.2023 r. – 12.02.2023 r.

Termin trwania sesji egzaminacyjnej poprawkowej w semestrze zimowym:    13.02.2023 r. – 19.02.2023 r. 

Terminarz zimowej sesji egzaminacyjnej 2022/2023sesja egzaminacyjna

Zgodnie z regulaminem studiów zaliczenia zajęć dokonuje prowadzący zajęcia, zgodnie z zasadami określonymi przez prowadzącego w karcie przedmiotu, nie później niż w ostatnim tygodniu zajęć w semestrze. W tym samym terminie następuje zaliczenie wykładów z przedmiotów, które nie kończą się egzaminem. 

Zaliczenia poprawkowe odbywają się w terminie nie kolidującym z innymi zajęciami studenta, uzgodnionym przez prowadzącego zajęcia i zainteresowanego studenta, w czasie umożliwiającym przystąpienie do egzaminu poprawkowego, nie później niż do ostatniego dnia sesji poprawkowej.

Prowadzący zajęcia zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty zaliczenia, egzaminu, egzaminów poprawkowych poinformować studentów o ich wynikach poprzez wprowadzenie ocen do Programu USOS.