Kadra Naukowo-Dydaktyczna

Kierownik katedry Budownictwa:

 • dr inż. Izabela Małecka

Kadra dydaktyczna

 • dr hab. inż. Robert Ast
 • prof. dr hab. inż. Henryk Bem
 • dr hab. inż. Tomasz Olejnik
 • dr hab. Wiesław Łuczyński
 • dr hab. Piotr Łuszczykiewicz
 • dr hab. inż. Ryszard Sygulski
 • dr hab. Krzysztof Walczak
 • prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński
 • dr inż. Mohamed Ahmad
 • dr inż. Ewa Bem
 • dr inż. Maria Chojnacka
 • dr inż. Bogdan Derbiszewski
 • dr inż. Marcin Gajzler
 • dr inż. Jan Jeruzal
 • dr inż. Danuta Brydak – Jeżowiecki
 • dr Andrzej Kwiatkowski
 • dr inż. Kszysztof Lorenz
 • dr Anna Maczasek
 • dr Ryszard Maciejewski
 • dr inż. Izabela Małecka
 • dr inż. Piotr Nowotarski
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • dr inż. Janusz Pęcherz
 • dr inż. Michał Pośpiech
 • dr Stanisław Plebański
 • dr inż. Agnieszka Pyć
 • dr inż. Marcin Pyć
 • dr inż. Marek Tomalczyk
 • dr inż Jacek Wdowicki
 • dr inż. arch. Jerzy Wypych
 • dr Janusz Zawadzki
 • mgr Agata Czepik
 • mgr Sławomira Janiak
 • mgr inż. Krystian Kinastowski
 • mgr inż. Anna Kochman
 • mgr inż. Marek Licznerski
 • mgr inż. Daria Mazurek
 • mgr inż. Jerzy Machlański
 • mgr Władysław Maniewski
 • mgr inż. Piotr Miczko
 • mgr Sylwia Pietrzak
 • mgr Grażyna Płonka
 • mgr inż. Artur Sysiak