Dyżury pracowników

Dziekan Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu

dr Ryszard Maciejewski

Konsultacje:

– wtorek godz. 12.00 – 13.00

– czwartek godz. 12.00 – 13.00

 

Prodziekan ds. Organizacyjnych i Naukowych Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu

dr inż. Piotr Czarnywojtek

Konsultacje:

– poniedziałek godz. 15.45 – 16.45

– czwartek godz. 09.00 – 10.00

 

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu

dr inż. Radosław Pytliński

Konsultacje:

– środa godz. 11-.30 – 12.30

– czwartek godz. 11-.00 – 12.00

Dyżur:

– czwartek godz. 12.00 – 13.00