Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna na kierunku Budownictwo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu utworzona została 15 lipca 1999 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 roku (Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 640) co zostało uznane w Kaliszu za najważniejsze Wydarzenie Roku 1999. Od roku 2011 w skład Uczelni wchodzą wydziały: Wydział Zarządzania, Wydział Politechniczny, Wydział Medyczny, Wydział Rehabilitacji i Sportu.

W chwili obecnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu prowadzi swą działalność w kilku punktach miasta: gmach główny i Rektorat znajduje się przy ul. Nowy Świat 4, tam też swoją bazę dydaktyczną posiada Wydział Zarządzania, Wydział Medyczny i Wydział Rehabilitacji i Sportu mieszczą się przy ul. Kaszubskiej 13, Wydział Politechniczny ma swoją siedzibę w Centrum Dydaktyczno-Sportowe przy ul. Poznańskiej 201-205.

Centrum Dydaktyczno-Sportowe to blisko 9 hektarowy teren dawnej jednostki wojskowej.

W wyniku adaptacji i rozbudowy infrastruktury na tym terenie znajdują się:

– budynki dydaktyczne: Collegium Oecologicum, Collegium Mechanicum, budynek

laboratoryjny „Pawilon D”, budynek laboratoryjno dydaktyczny „Domek Pasywny”,

Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych,

– obiekty sportowe: sala sportowa, siłownia i sala fitness, boiska zewnętrzne do koszykówki,

siatkówki, siatkówki plażowej, asfaltowe boisko do tenisa, boisko trawiaste do piłki nożnej,

– budynki rekreacyjne i socjalne: budowla drewniana „Chata Polska”, miejsce plenerowe na

grilla i ognisko, Dom Gościnny „Wojaczek”.